آخرین اخبار » اقتصادی » مسکن و مدیریت شهری
کد خبر : 70790
چهارشنبه - 17 شهریور 1395 - 21:54

نمایشگاه‌ بین‌المللی بوستان می‌شود

براساس اين پيشنهاد محدوده شاخص حد فاصل بزرگراه‌هاي نيايش، شهيد چمران و خيابان وليعصر كه دربرگيرنده عناصر شاخصي نظير نمايشگاه بين‌المللي تهران‌ و ساير عرصه‌هاي اين محدوده هستند از پهنه s با كاربري «كار و فعاليت» به پهنه۱۱۱
كه به كاربري «فضاي سبز عمومي» اختصاص دارد تبديل و مقرر شد طرح مصوب كميسيون ماده ۵ براي تصويب نهايي به شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ارسال شود.

اهميت عرصه يادشده از حيث افزايش سرانه‌هاي فضاي سبز شهر و تأثيرات اكولوژيك اين گستره از دلايل طرح اين موضوع از سوي شهردار تهران است. انتظار مي‌رود با توجه به ابعاد و مقياس اين طرح و اثر بخشي آن در حل معضلاتي همچون آلودگي هوا روند بررسي و تصويب آن در شوراي‌عالي شهرسازي به‌سرعت انجام پذيرد.

  • منفعت اجتماعي براي شهر

‌پژمان پشمچي‌زاده، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز درباره مصوبه اخير كميسيون ماده ۵كه به پيشنهاد شهردار تهران انجام شده، اظهار داشت: به‌دليل اينكه اين گستره در پهنه‌بندي كار و فعاليت قرار داشت ممكن بود در گذر زمان شاهد تصميم‌گيري‌هايي باشدكه اين امكان و ظرفيت را از شهر مي‌گرفت و نفع اجتماعي شهروندان از بين مي‌رفت اما با اين مصوبه شاهد هم‌پيوندي با بوستان ملت و اراضي باشگاه انقلاب خواهيم بود كه نتيجه آن شكل‌گيري يك گستره ممتاز و ويژه است كه در نهايت در اختيار مردم تهران قرار خواهد گرفت.

معاون شهردار تهران درباره سرنوشت زندان اوين و تبديل آن به بوستان كه در سال‌هاي اخير مطرح شده، گفت: تلاش شهرداري در راستاي توافق با سازمان امور زندان‌ها براي دراختيارگرفتن زندان اوين ادامه دارد و درصورت تحقق اين امر و به‌دليل نزديكي اين محوطه با پهنه اخير مي‌توان شاهد تأثيرات مثبت آن در زندگي شهري بود.

  • گامي براي رفع مشكلات

‌خروج نمايشگاه بين‌المللي از تهران يكي از اتفاقات مثبتي است كه مي‌تواند براي پايتخت روي دهد. تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه با هربار برگزاري نمايشگاه در محل دائمي نمايشگاه‌هاي تهران بزرگراه‌هاي شمال تهران از اين اتفاق تأثير گرفته و درگير ترافيك‌هاي سنگين و آلودگي هواي شديد مي‌شوند. اين در حالي است كه مديريت شهري تهران در يك دهه اخير براي جايگزيني هم به فكر چاره بوده و مجموعه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي شهرآفتاب نيز به همين منظور احداث شده است.

تجربه برگزاري بيست و نهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران هم كه ارديبهشت‌ماه امسال در مجموعه شهرآفتاب برگزار شد نشان داد كه شهروندان تهراني نيز ترجيح مي‌دهند از نمايشگاه‌هاي مورد اقبال خود در فضايي متفاوت كه داراي امكانات مناسب است، بازديد كنند.

حال با توجه به تصويب پيشنهاد شهردار تهران مبني بر تبديل ۳۴۷هكتار از اراضي پايتخت به فضاي سبز عمومي در كميسيون
ماده ۵، شهروندان نيز انتظار دارند تا شوراي‌عالي شهرسازي تأييد اين اتفاق مثبت را هرچه سريع‌تر اعلام كند.

به نقل روزنامه همشهری